Op deze pagina vind u innovatieve en alternatieve lezingen en presentaties die mij als docent in een Hybride Leeromgeving inspireren.

Adam Savage: Organizing a Stop-Motion Film production at Aardman Animations

Op 8 Februari 2018 publiceerde Adam Savage van het kanaal Tested een mooi voorbeeld, over hoe je een complex project fysiek kan weergeven en hoe je plek kan inrichten waar ieder zijn taken kan ophalen.

Avinash Meetoo: Jobs of the future and how we can prepare for them

Op 24 juni 2016 heeft Avinash Meetoo een inspirerende Ted Talk gegeven over het veranderde werkveld wereldwijd en de rol van Robotica en¬†Artificial Intelligence (AI). Wat mij vooral ge√Įnspireerd heeft is de toekomstige opbloeiende behoefte tot creatieve tijdsbesteding (kunst, muziek, toneel, film, belevingen).

Radhika Nagpal: Taming the swarm: Collective Artificial Intelligence

Op 14 januari 2016 gaf Radhika Nagpal een leerzame en inspirerende lezing over hoe samenwerking in AI onze wereld gaat veranderen. Mooi zijn de vergelijkingen tussen zwermen in de natuur en hoe deze samenwerken en wat we in de ontwikkeling van AI hiervan kunnen leren.