In mijn reis als docent ben ik betrokken geweest bij het oprichten van meerdere leerbedrijven van Scalda. Mijn reis begon ooit in 2010 bij de oprichting van Innovision Solutions in Terneuzen (een leerbedrijf gericht op webdevelopment) en later in 2013 bij het Shared Service Center in Vlissingen (een leerbedrijf gericht op ICT Beheer op systeem en netwerk niveau). Sinds dit schooljaar 2017/2018 ben ik betrokken bij het opzetten van het ICT Support leerbedrijf Bytz in Vlissingen (een leerbedrijf gericht op component niveau binnen ICT innovaties).

 

De verhuizing

Begin september schooljaar 2017/2018 zijn wij als opleiding ICT Support wegen groeiend aantal studenten ICT, het project Innovatielab en nog belangrijker de wens van de student voor een eigen podium (voor het etaleren van kun waarde aan de maatschappij) verhuist vanuit het Shared Service Center naar het Technum van  Scalda Vlissingen. De verhuizing bracht nogal het wat reuring met zich mee, we zijn verhuist van een kantooromgeving naar een werkplaats omgeving die voornamelijk was ingericht voor de vorige bewoners, namelijk studenten installatie techniek. Het was op 4 september 2017 dat we samen met onze teamleider Rene Mondriaan en onze studenten de kick-off hebben gehouden voor het oprichten van een leerbedrijf voor niveau 2/3 studenten ICT Support.

De eerste maand hebben we besteed aan het inrichten van ruimtes tot een “werkbare” opstelling. Maar wat is werkbaar? en wat willen de studenten gaan ervaren in de toekende speelruimte in het leerbedrijf. Dat was een hele uitdaging niet alleen voor de student maar ook voor ons als team. De eerste stappen werden halverwege september gemaakt door het initiëren van brainstormsessies en het ontvangen van de eerste “proef” klanten in de vorm van externe consultant Wim van der Zwan. In het begin merkte de studenten en hebben ze ervaren dat het ontvangen van een externe opdracht best lastig is.

 

Rollenspellen

Hoe pak je een vraag van een klant beet? Hoe zorg je dat het vraagstuk van de klant door het bedrijf reist naar de juiste personen? Wanneer en hoe communiceer je met een klant over de voortgang en resultaten die je hebt geboekt? Om dit handen en voeten te geven heb ik samen met collega Rob Schaap en kar trekkende studenten rollenspellen georganiseerd om de bovenstaande vragen in de praktijk te kunnen simuleren.

We hebben hier de vraag tastbaar gemaakt door letterlijk een kar (wat het vraagstuk van de klant voorstelde) door het bedrijf te laten reizen. Deze rollenspellen hebben we keer op keer opnieuw laten plaatsvinden totdat de studenten de modus hadden gevonden waar zei zelf achter stonden (het karretje werd een krat, de gedachte werd werkelijkheid) De uitwerking van deze rollenspellen was uiteindelijk een procesflow van hoe de studenten dachten dat vraagstukken opgepakt worden in hun leerbedrijf. Kenmerkend aan de flow is dat de studenten niet voor een hiërarchisch bedrijfsmodel hebben gekozen maar voor een functioneel model wat te kenmerken valt als een netwerkorganisatie.

Op basis van de flow hebben de studenten hun eerste resultaten geboekt binnen het leerbedrijf. De resultaten van het toepassen van de door de studenten uitgedachte flow was het binnenhalen van de 3d print opdracht bij onze eerste klant van Wim van der Zwan (externe consultant) en een stageplek bij de gemeente Veere voor Nebras en Velenio bij onze tweede klant Hans van Dam (ICT manager bij de gemeente Veere). De selectie voor de stageplek werd gemaakt op basis van het gevoerde klant gesprek, een bezoek aan de gemeente Veere waarin de studenten ter plekke kennis konden maken met de opdracht en een door de studenten georganiseerde sollicitatie procedure. De eerste echte startbeleving voor de studenten was gemaakt.

 

Start-up en Show and tell

In de beginfase van onze nieuwe setting hebben we samen met de studenten veel nieuwe beslissingen over ruimtes, tijden, procedures, leerdoelen en projecten moeten maken om ons leerbedrijf op te kunnen zetten. Communicatie bleek in de rollenspellen zeer belangrijk, de ervaring van onze studenten was dan ook dat zonder communicatie de gemeenschappelijke doelen niet bereikt konden worden. Daarom is er gekozen om dagelijks een start-up van de dag te organiseren. Deze werd vaak door een student samen met een coach verzorgd waarin de taken en doelen van de dag duidelijk werden gesteld.

Nu is stellen van doelen alleen niet genoeg je moet ook kijken wat er mee word bereikt. Daarom is er gekozen voor het dagelijks houden van een Show and tell. Binnen de show and tell werden de bereikte resultaten van de studenten die onderverdeeld waren in projecten / uit te werken onderwerpen gepresenteerd aan de rest van het leerbedrijf. Dit met als doel elkaar te informeren over de voortgang, inspraak te hebben over eventuele te nemen vervolgstappen en duidelijk afbakening te hebben van de werkdag.

 

Brainstormen en betrekken

Brainstormen heeft tijdens dit traject een grote rol gespeeld in het motiveren van mensen om inspraak te hebben in de beslissingen die het leerbedrijf vormen. Dit schooljaar hebben we zelfs opleiding overstijgend gebrainstormd met studenten tijdens het vaststellen van het leerbedrijf. De studenten waren in september gestart onder de naam IT-Connect en in oktober na betrekken van studenten mediavormgeving hebben ze tijdens meerdere sessies gekozen voor Bytz.

Dit jaar hebben we ook de studenten voor het eerst betrokken bij het maken van beslissingen aangaande het aanschaffen van middelen van de opleiding. Dit heeft er toe geleid dat we nog een professionele 3d printer hebben aangeschaft, ons meer zijn gaan verdiepen in robotica, sensoren en drones wat ook heeft geleid tot het aanschaffen van robots en drones voor de beginnende gebruiker / programmeur.

Aan ons nu de uitdaging om de komende jaren het leerbedrijf verder uit te bouwen en de betrokkenheid van onze studenten te behouden en te versterken in alle beslissingen die wij maken aangaande hun leeromgeving.